Valkoviklo - Tringa nebularia (Greenshank)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


valkoviklo

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/valkoviklo
Yleistä- Survey (koko/length of body 32 cm):
Yleinen pesijä suorimmillä ja rehevillä lammilla.
A common nesting bird at wet swamps and lush ponds.
02/02/08