Tuulihaukka - Falco tinnunculus (Kestrel)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


tuulihaukka

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/tuulihaukka
Yleistä- Survey (koko/length of body 33 cm):
Pesimäreviirejä pitäjän eri puolilla aukeammilla hakkuu- ja taimistoalueilla kelopuissa. Joitakin pesintöjä rengastetaan.
Nesting habitats around the county in open felling and sapling areasï snags. Some fledglings are banded.
02/02/08