Tikli - Carduelis carduelis (Goldfinch)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
tikli

Harvinainen vierailija/Rare visitor
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/tikli
Yleistä- Survey (koko/length of body cm):
Tavataan lähes vuosittain. Ei todettuja pesintöjä. Viimeisin havainto 06/2001 taajama (P.Kauppila ja P.Mattila).
Single observations not yearly. No information about nesting obtained. The last observation 06/2001 in the city (P.Kauppila ja P.Mattila).
02/02/08