Sirittäjä - Phylloscopus sibilatrix (Wood Warbler)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


sirittaja

Harvinainen pesimälintu/Rare nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/sirittaja
Yleistä- Survey (koko/length of body 12 cm):
Lisääntynyt viime vuosina Taivalkosken alueella voimakkaasti. 2000-2007 tiedossa useita reviirejä.
Heavily increased in a past few years in Taivalkoski area. Several habitats discovered from years 2000-2007.
02/02/08