Sinipyrstö - Tarsiger cyanurus (Red-flanked Bluetail)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


sinipyrsto

Harvinainen pesimälintu/Rare nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/sinipyrsto
Yleistä- Survey (koko/length of body 14 cm):
Itäinen harvinaisuus, josta havaintoja myös Taivalkoskella mm. v.-94 Baabelinälkky (P.Kuokkanen)ja Tunturivaara (J.Mäkelä), 2001-2007 havaintoja vuosittain.
An eastern rarity. Latest observations in Taivalkoski e.g. in year 1994 Baabelinälkky and in Tunturivaara, 2001-2007 many observations yearly.
03/02/08