Sepelrastas - Turdus torquatus (Ring Ouzel)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)ääni/sound


sepelrastas

Harvinainen vierailija/Rare visitor
Kuvassa oikealla lajin havaintopaikat tai esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi) tai mahdollinen pesintä (hiekanruskea).
You can see in the picture (rigth) the observation places of somebody species or the atlas of breeding birds in Taivalkoski area (10x10 km), the situation in 2007: confirmed breeding (red check), probable breeding (orange) and possible breeding (sand brown).
Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/sepelrastas
Yleistä- Survey (koko/length of the body 22 cm):
Lähimmät pesinnät olleet Syötteellä taajamasta noin 25 km:n päässä.
The nearest nests have been found in Syöte (25 km away from the village).
02/02/08