Sepelkyyhky - Columba palumbus (Woodpigeon)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
sepelkyyhky

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/sepelkyyhky
Yleistä- Survey (koko/length of body 40 cm):
Laji on lisääntynyt viime vuosina ja pesii suhteellisen yleisesti täällä.
Woodpigeon population has increased in recent years and it nests relatively commonly here.
03/02/08