Ruisrääkkä - Crex crex (Corncrake)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


ruisraakka

Satunnainen vierailija/Random visitor
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/ruisraakka
Yleistä- Survey (koko/length of body 30 cm):
Yksittäisiä havaintoja mm. Virkkusessa (videoleike ja ääni) ja Jokijärvellä v. 2000 ym.
Single observations e.g. in Virkkunen (videoclip) and Jokijärvi in 2000.
02/02/08