Pikkuruokki - Alle alle (Little Auk)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
pikkuruokki

Superharvinaisuus/Extremely rare
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/pikkuruokki
Yleistä- Survey (koko/length of body 18 cm):
Eksyy hyvin harvoin ilmavirtausten mukana tänne saakka kuten v.1998 Metsäkylä ja v. 1999. Kuvassa täytetty lintu.
A very unusual sight here. Latest observations were made in 1998 and 1999. A stuffed bird in the photo.
02/02/08