Pikkulokki - Larus minutus (Little Gull)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


pikkulokki

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/pikkulokki
Yleistä- Survey (koko/length of body 26 cm):
Runsastunut voimakkaasti viime vuosina, elää kymmenien lintujen yhdyskunnissa mm. Kisoslammilla ja Latva-Juurikassa.
The population has strongly grown in recent years. Little Gull lives in societies of tens of birds ia by the lakes of Kisoslammit and Latva-Juurikka.
02/02/08