Suomen Birdlife-pihabongaustapahtuma 24.-25.1.2009 Taivalkoskella

Pihabongauksen 2009 kuntakohtaiset tulokset löytyvät tästä (pdf-tiedosto).

Lisää tietoa valtakunnallisesta pihabongauksesta 2009 löytyy täältä.

Lisää tietoa lintujen talviruokinnasta löytyy täältä.

Taivalkoskella osallistuttiin innokkaasti Suomen pihabongaustapahtumaan 24.-25.1.2009. Tapahtuman järjestäjätahona toimi Suomen Birdlife ja suojelijana Tasavallan presidentti Tarja Halonen. Väkilukuun suhteutettuna Taivalkoski oli yksi koko maan aktiivisimmista havaintokunnista 79 pihalla/havaintokohteellaan. Virallisten tulosten mukaan lintuyksilöitä nähtiin Taivalkosken pihoilla yhteensä 2602 ja eri lajeja yhteensä 29. Kun asukkaita kunnassa on noin 4500, havainnoitiin täällä keskimäärin 17 pihalla 1000 asukasta kohti.

Yksi selitys hyvään lopputulokseen oli Metsäkylän koulun oppilaiden innostunut osanotto tapahtumaan. Siinä samalla opittiin tunnistamaan kotipihojemme tavanomaisia lintuja, joita lajimäärillä mitaten ei ole paljon. Lintulajien vähäisyys helpottaa niiden tunnistamista ja lintuharrastus on hyvä aloittaakin juuri kotipihan talvilinnuista. Silloin tällöin joukosta saattaa lötyä erikoisempi yksilö kuten talvehtimaan jäänyt peippo tai järripeippo, idästä tullut pähkinänakkeli tai etelästä saapunut harmaapäätikka tai tänne talvehtimaan jäänyt ja täällä pohjoisen havumetsissämme pesivä taviokuurna. Kuvassa oikealla on punaisilla pisteillä merkitty havainnointipaikat kunnan alueella.


Lähes kaikissa tarkkailupaikoissa nähtiin talitiaisia. Hömö- ja sinitiaisia esiintyi lähes joka toisella pihalla kuten myös harakoita ja yleensä yksittäin esiintyviä käpytikkoja. Lintumäärältään jopa talitiaista enemmän nähtiin urpiaisia (855 yksilöä). Tänä talvena on urpiaisten ja niiden mukana myös harvinaisen pohjoisen tundraurpiaisen esiintyminen ollut runsasta. Kuukkeleita nähtiin myös ilahduttavia määriä ja voidaan sanoa, että Taivalkoskella kuukkelien tulevaisuus näyttää turvatulta. Lintulajit, niiden esiintymismäärät ja suhteelliset osuudet selviävät tarkemmin oheisesta taulukosta.