Peukaloinen - Troglodytes troglodytes (Wren)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


peukaloinen

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/peukaloinen
Yleistä- Survey (koko/length of body 10 cm):
Esiintyy tuoreissa kuusikoissa ja puronvarsilla siellä täällä, jossa raikas laulu kaikuu alkukesästä.
Lives in fresh fir forests and by the brooks where its clear singing can be heard in the early summer.
02/02/08