Mustapääsirkku - Emberiza melanocephala (Black-headed Bunting)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
mustapaasirkku

Superharvinaisuus/Extremely rare
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/mustapaasirkku
Yleistä- Survey (koko/length of body 17 cm):
PPLY:n ensimminen havainto musta/ruskopääsirkusta 21.11.2005 kirkonkylä (Kalevi Hirvonen).
The first observation of Black-headed Bunting (Emb mel/bru) of PPLY 21.11.2005 in Taivalkoski city.
09/02/08