Mustaleppälintu - Phoenicurus ochruros (Black Redstart)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
mustaleppalintu

Superharvinaisuus/Extremely rare
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/mustaleppalintu
Yleistä- Survey (koko/length of body 14 cm):
Joitakin havaintoja mm. 1998 Porojokivarressa ja Koston venesatama 2005.
Some observations e.g. in 1998 in Porojoki and in 2005 in the dam of Kostonjärvi.
03/02/08