Merimetso - Phalacrocorax carbo (Cormorant)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
merimetso

Harvinainen vierailija/Rare visitor
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/merimetso
Yleistä- Survey (koko/length of body 90 cm):
Yksittäisiä esiintymisiä syksyisin mm. Tyräjärvellä ja kirkonkylän Siikalammella.
Separate appearances in the autumn time e.g. by the lakes Tyräjärvi and Siikalampi (in the centre of the village).
03/02/08