Lunni - Fratercula arctica (Puffin)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
lunni

Superharvinaisuus/Extremely rare
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/lunni
Yleistä- Survey (koko/length of body 28 cm):
PPLY:n arkistohavainto 10.1.1950 Tyräjärvi (PLV).
One observation from 10.1.1950 at the lake Tyräjärvi.
02/02/08