Suomen Lintuatlas 2006-2010, Taivalkosken kartoitus 2006 - 2010
(päivitetty tilanne 22.12.2009)

Suomen lintuatlaksen tavoitteena on selvittää maamme pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto kerätään 10 x 10 km:n ruuduista koko Suomesta vuosina 2006–2010, joka on kolmas valtakunnallinen lintuatlas. Ensimmäinen atlas toteutettiin vuosina 1974-79 ja 2. atlas vuosina 1986-89. Lintuatlashanketta vetää Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo yhteistyötahoinaan Suomen ympäristökeskus, BirdLife Suomi, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Kuvassa oikealla näkyvistä Taivalkosken alueen atlasruuduista (numeroitu 1 - 37) klikkaamalla pääset katsomaan kyseisen ruudun kartoitustilannetta Luonnontieteellisen keskusmuseon/Eläinmuseon www-sivuilla. Vastaavat numerot löytyvät myös alla olevasta taulukosta, jossa esitetään Taivalkosken alueen linnustokartoituksen kokonaistilanne vuoden 2009 (2006, 2007) kartoitusten pohjalta lintulajeittain. Pesintävarmuudet ovat: varma pesintä (taulukossa alla punaisella pohjalla), todennäköinen pesintä (keltaisella pohjalla) sekä mahdollinen pesintä (vihreällä pohjalla).

Lataa tästä excel-tallennuspohja

Tilanne 22.7.2007

Tilanne 19.7.2007