Leveäpystökihu - Stercorarius pomarinus (Pomarine Skua)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
leveapystokihu

Superharvinaisuus/Extremely rare
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/leveapystokihu
Yleistä- Survey (koko/length of body 45 cm):
Viimeisimmät kirjatut havainnot linnusta ovat: 14.5.1978 Kostonjärvi (J.Niskanen) ja 17.9.1994 Tyrämäki (J.Räisänen)
The latest observations are in 14.5.1978 at the lake of Kostonjärvi (J. Niskanen) and in 17.9.1994 at Tyrämäki (J. Räisänen).
02/02/08