Lapintiainen - Parus cinctus (Siberian Tit)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
lapintiainen

Harvinainen pesimälintu/Rare nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/lapintiainen
Yleistä- Survey (koko/length of body 13 cm):
Ruskea päälaki, muutoin muistuttaa hömötiaista,ruosteenruskeat kupeet. Harvinainen joinakin talvina, myös pesivänä.
Brown crown, otherwise resembles of Willow Tit, rustbrown loins. Rare in some winters, but can be found nesting.
02/02/08