Lapasorsa - Anas clypeata (Shoveler)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
lapasorsa

Harvinainen pesimälintu/Rare nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/lapasorsa
Yleistä- Survey (koko/length of body 50 cm):
Joitakin yksittäisiä havaintoja jopa pesintöjä mm. Tyrälammella tavattu vuosien varrella. Viimeksi Kisoslammet.
Some separate observations, even nestings at the lake Tyrälampi discovered throughout the years. Last at the lake of Kisoslammet.
02/02/08