Kuovisirri - Calidris ferruginea (Curlew Sandpiper)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
kuovisirri

Harvinainen vierailija/Rare visitor
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/kuovisirri
Yleistä- Survey (koko/length of body 18 cm):
Tavattu mm. 24.5.1948 Metsäkylässä (Merikallio). Viimeksi Kisoslammilla, Taljajärvellä ja Konttilammella (syksyllä).
Has been seen e.g. in the village of Metsäkylä in 24.5.1948 (Merikallio). Last at the lakes of Kisoslammet, Taljajärvi and Konttilampi (in the autumn).
06/02/08