Kultasirkku - Emberiza aureola (Yellow-breasted Bunting)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
kultasirkku

Superharvinaisuus/Extremely rare
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/kultasirkku
Yleistä- Survey (koko/length of body 15 cm):
Havainto mm. 7.6.1987 Porojokivarsi (Kosto). Aikainen havainto, mutta kevään alku oli lämmin.
One observation 7.6.1987 in Porojoki (Inkee).
02/02/08