Koskikara - Cinclus cinclus (Dipper)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)



Äani/Sound


koskikara

Satunnainen vierailija/Random visitor
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/koskikara
Yleistä- Survey (koko/length of body 19 cm):
Pohjoisen Lapin karat tulevat talvehtimaan mm. Taivalkoskelle, talvikanta useita kymmeniä jopa satoja.
Dippers from the northern Lapland come ia to Taivalkoski to spend the winter, when the population is several tens of birds (even some hundred).
02/02/08