Isolepinkäinen - Lanius excubitor (Great Grey Shrike)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


isolepinkainen

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/isolepinkainen
Yleistä- Survey (koko/length of body 25 cm):
Suhteellisen yleinen pesimälintu koko pitäjän alueella.
A relatively common nesting bird all over the county.
02/02/08