Isokoskelo - Mergus merganser (Goosander)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)




isokoskelo

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/isokoskelo
Yleistä- Survey (koko/length of body 63 cm):
Pesii siellä täällä suurimmilla järvillä ja lammilla sekä joskus myös hakkuuaukkojen "savupiippukeloissa".
Nests here and there by bigger lakes and ponds and sometimes also in "chimney snags" of felling areas.
02/02/08