Hömötiainen - Parus montanus (Willow Tit)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


homotiainen

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/homotiainen
Yleistä- Survey (koko/length of body 11 cm):
Suuri pää, musta laki ja leuanalus, siivissä vaaleatpaneelit. Yleinen läpi vuoden.
A big head, black on the top and under the chin, light-colored panels on the wings. A common species around the year.
02/02/08