Hippiäinen - Regulus regulus (Goldcrest)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)Äani/Sound


hippiainen

Yleinen pesimälintu/Common nesting bird
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/hippiainen
Yleistä- Survey (koko/length of body 9 cm):
Kuusikoiden suhteellisen yleinen pesijä. Pieni kesy lintu, jonka ääni muituttaa pyytä.
A relatively common nesting bird in fir woods. A little, tame bird whose voice resembles of Hazelhen.
02/02/08