Harmaasorsa - Anas strepera (Gadwall)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
harmaasorsa

Harvinainen vierailija/Rare visitor
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/harmaasorsa
Yleistä- Survey (koko/length of body 50 cm):
Vierailee ja jopa pesii silloin tällöin rehevillä järvillä (kala-altailla).
Visits and even nest (e.g. in year 2007) lush lakes every now and then.
03/02/08