Harmaapäätikka - Picus canus (Grey-headed Woodpecker)

Kuva/Photo
(klikkaa/click)
harmaapaatikka

Satunnainen vierailija/Random visitor
Kuvassa oikealla lajin esiintyminen Taivalkosken alueen 10x10 km atlasruuduilla, tilanne v. 2007: varma (punainen), todennäköinen (oranssi), mahdollinen pesintä (hiekanruskea) tai vanha Atlas/muu havainto (valean sininen).
There is in the picture (rigth) the breeding evidence of bird species in Taivalkoski area (10x10 km Atlas squares), the situation in 2007: confirmed breeding (red), probable breeding (orange), possible breeding (sand brown) or the old Atlas/other observation (light blue).

Lisätietoa/Information: Suomen Lintuatlas 2006-2010 (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo):

www.lintuatlas.fi/harmaapaatikka
Yleistä- Survey (koko/length of body 22 cm):
Yksittäisiä havaintoja lähinnä talviaikaan mm, 1992 (M.Alaloukusa/P.Mattila), 1995 Majovasuo (T.Moilanen) sekä talvi 2001-07 runsaasti havaintoja.
Separate observations mainly in the winter time ia.in 1992 (M.Alaloukusa/P.Mattila), in 1995 Majovasuo (T.Moilanen) and in the winter 2001-07 many observations.
02/02/08